en omöjlig dröm.

Att tro på

Så är mitt liv och har alltid varit.

Ibland dumdristigt och naiv.

Ibland klokt och genomtänkt. 

väderkvarnar
Att slåss mot
Så har mitt liv varit
Att aldrig ge upp
det omöjliga
Jag vill fortfarande
Ronny Danielsson har 2017 erhållit Malmö Stads Kulturpris med följande motivering: ”Med ett inkluderande och idérikt konstnärskap, som med värme och en orädd attityd berättar historier för vår tid har han också hela tiden tänjt traditionella gränser. Ronny Danielsson förenar scenkonstens alla uttrycksmedel till en fullödig helhet samtidigt som han har ett folkligt och underhållande tilltal.”
Ronny Danielsson har 2014 erhållit H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina betydande insatser som regissör.

Välkommen till ronnydanielsson.com

Här finner du fakta och information.
Och – förhoppningsvis – inspiration!

Att slåss mot väderkvarnar och aldrig ge upp – så är mitt liv och har alltid varit – ibland dumdristigt och naivt – ibland klokt och genomtänkt. Jag vill fortfarande ge mig ut i det omöjliga. Idag engagerar mig kulturlivet i min hemstad Malmö – en stad med mångkulturell befolkning – den nya malmöbon ser ut som han kommer från Kina eller Iran – från Chile eller från Småland. Han pratar skånska, rikssvenska, bruten svenska eller ett främmande språk. Likväl är han malmöbo. Hur ser en folkteater i Malmö ut i framtiden? Jag försöker undersöka det i teaterprojektet Teater inc som jag driver sedan några år tillbaka.