Att tro på

en omöjlig dröm

Att slåss mot

väderkvarnar

Ibland klokt och genomtänkt.

Ibland dumdristigt och naivt.

Så är mitt och har alltid varit.

Att aldrig ge upp

Så har mitt liv varit

Jag vill fortfarande

det omöjliga

Välkommen till ronnydanielsson.com

Här finner du fakta och information.
Och – förhoppningsvis – inspiration!

Att slåss mot väderkvarnar och aldrig ge upp – så är mitt liv och har alltid varit – ibland dumdristigt och naivt – ibland klokt och genomtänkt. Jag vill fortfarande ge mig ut i det omöjliga. Idag engagerar mig kulturlivet i min hemstad Malmö – en stad med mångkulturell befolkning – den nya malmöbon ser ut som han kommer från Kina eller Iran – från Chile eller från Småland. Han pratar skånska, rikssvenska, bruten svenska eller ett främmande språk. Likväl är han malmöbo. Hur ser en folkteater i Malmö ut i framtiden? Jag försöker undersöka det i teaterprojektet Teater inc som jag driver sedan några år tillbaka.

Att
tro på

en
omöjlig
dröm

Att
aldrig
ge upp

Så har
mitt liv
varit

Jag vill
fortfarande

det
omöjliga

Välkommen

till ronny

danielsson.com

Här finner du fakta och information. Och – förhoppningsvis – inspiration!

Att slåss mot väderkvarnar och aldrig ge upp – så är mitt liv och har alltid varit – ibland dumdristigt och naivt – ibland klokt och genomtänkt. Jag vill fortfarande ge mig ut i det omöjliga. Idag engagerar mig kulturlivet i min hemstad Malmö – en stad med mångkulturell befolkning – den nya malmöbon ser ut som han kommer från Kina eller Iran – från Chile eller från Småland. Han pratar skånska, rikssvenska, bruten svenska eller ett främmande språk. Likväl är han malmöbo. Hur ser en folkteater i Malmö ut i framtiden? Jag försöker undersöka det i teaterprojektet Teater inc som jag driver sedan några år tillbaka.

En kärleksfylld film om Ronnys regi 2020 på Uppsala Stadsteater.

Region Skånes kulturpris 2019 sätter ljuset på en djärv mästare i scenframställning. Han kombinerar det storslagna med det intima i scenkonst som både underhåller och utmanar när han med osviklig känsla för nyanser gestaltar berättelser på scenen. Med ett inkluderande arbetssätt, energi och värme har han regisserat allt från stora musikaler på operahus till experimentella, normbrytande teaterföreställningar på otraditionella spelplatser.

Ronny Danielsson har 2017 erhållit Malmö Stads Kulturpris med följande motivering: ”Med ett inkluderande och idérikt konstnärskap, som med värme och en orädd attityd berättar historier för vår tid har han också hela tiden tänjt traditionella gränser. Ronny Danielsson förenar scenkonstens alla uttrycksmedel till en fullödig helhet samtidigt som han har ett folkligt och underhållande tilltal.”

Ronny Danielsson har 2014 erhållit H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina betydande insatser som regissör.

Region Skånes kulturpris 2019 sätter ljuset på en djärv mästare i scenframställning. Han kombinerar det storslagna med det intima i scenkonst som både underhåller och utmanar när han med osviklig känsla för nyanser gestaltar berättelser på scenen. Med ett inkluderande arbetssätt, energi och värme har han regisserat allt från stora musikaler på operahus till experimentella, normbrytande teaterföreställningar på otraditionella spelplatser.

Ronny Danielsson har 2017 erhållit Malmö Stads Kulturpris med följande motivering: ”Med ett inkluderande och idérikt konstnärskap, som med värme och en orädd attityd berättar historier för vår tid har han också hela tiden tänjt traditionella gränser. Ronny Danielsson förenar scenkonstens alla uttrycksmedel till en fullödig helhet samtidigt som han har ett folkligt och underhållande tilltal.”

Ronny Danielsson har 2014 erhållit H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina betydande insatser som regissör.